Valkeakosken Asunnot Oy:n järjestyssäännöt

Kaikkien noudattamat säännöt helpottavat sovussa asumista. Jokaisen asukkaan on hyvä tietää, mitä häneltä edellytetään naapurisovun ylläpitämiseksi.

Kiinteistöösi kuuluvalla alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön sekä järjestyslain lisäksi taloyhtiön päätöksiä ja kiinteistön omia järjestyssääntöjä ja -määräyksiä. Ota huomioon myös talon muut asukkaat. Pyydämme noudattamaan normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Huolehdithan asukkaana, että myös vieraasi noudattavat alla olevia järjestyssääntöjä.

Yhteiset tilat

Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty.

Huoneistot

Huoneistossa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti 23.00 – 6.00 on vältettävä melua. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriötä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. Rakenteisiin ja putkistoon kohdistuvista töistä on ilmoitettava etukäteen myös yhtiölle.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Tupakointi sisätiloissa ei ole sallittua.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaan oton tai vuokrasopimuksen purkamisen.