Vuokranmaksun ja mahdollisten sauna- ja autopaikkamaksujen eräpäivä on kunkin kuukauden 5. päivä. Valkeakosken Asunnot toimittaa sinulle yhden vuokranmaksulaskun, jota käyttäen maksat koko vuoden vuokrat kuukausittain. Pankissasi voit tehdä myös e-laskuvaltuutuksen tai suoramaksusopimuksen.

Vuokramaksulaskussa oleva viitenumero on sama kunakin kuukautena ja se kohdistaa maksusi sinun asunnollesi. Vuokranmaksulaskussa olevaa viitenumeroa tulee käyttää aina vuokranmaksussa. Mikäli Kela tai joku muu avustaa sinua vuokranmaksussa, ilmoita vuokranmaksulaskussa oleva viitenumero myös tälle taholle.

Vuokran määrä tarkistetaan kerran vuodessa. Uudesta vuokrasta ilmoitetaan sinulle kirjeitse viimeistään kaksi kuukautta ennen sen voimaantuloa.

Kelan tuet asumiseen ja elämiseen

Kelasta voit saada neuvoja ja rahallista tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Ota huomioon, että voit joutua odottamaan tukirahoja jonkin aikaa vielä senkin jälkeen kun Kela on hyväksynyt hakemuksesi. Tarkista Kelalta suoraan, mitä tukea olet oikeutettu saamaan.

kela.fi