Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu

Valkeakosken Asunnot

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksemme ovat nousseet ja nousevat edelleen. Merkittävimmät korotukset koskevat kaukolämmön ja sähkön energiamaksuja. Kaukolämmön energiamaksu on noussut viimeisen vuoden aikana kolme kertaa ja viimeisin korotus tuli voimaan 1.10.2022, jolloin energiamaksu nousi 30 %. Sähköenergian hinta nousee prosenteissa vielä selvästi kaukolämpöä enemmän.

Vuodelle 2023 laaditussa kaikki kohteemme sisältävässä talousarviossa on lämmitys- (kaukolämpö) ja sähkökuluihin varattu yhteensä noin 1,2 €/asm2/kk enemmän kuin kuluvalle vuodelle. Polttoaineiden kallistuminen ja yleinen inflaatio on nostanut ja nostaa myös muita ylläpitokuluja joskin näiden korotukset jäävät selvästi energiamaksujen korotuksia alhaisemmiksi.

Ylläpitokulut katetaan pääosin asunnoista perittävillä vuokrilla. Asuntokohteiden vuokria ja perittäviä käyttökorvauksia joudutaankin korottamaan vuoden 2023 alusta. Vaikka vuokrankorotukset ovat poikkeuksellisen suuria, ei asuntojen vuokria koroteta yhtä paljon kuin on ennakoitu hoitokulujen nousu. Yhtiömme asuntojen vajaakäyttö on vähentynyt ja sen myötä kokonaisvuokratuotot ovat lisääntyneet (entistä useampi maksaja kiinteille kuluille). Energiaa toivotaan ja uskotaan myös säästettävän, mikä säästää rahaa ja vaikuttanee energian hintaa laskevasti  ja sitä kautta tuonee vielä suuremman kustannussäästön. Suunnitelman mukaisia korjauksia toteutetaan ensi vuonna, mutta tarvittaessa voimme siirtää joitakin kiireettömiä korjaushankkeita myöhemmin tehtäväksi. 

Tässä tilanteessa kannustamme ja opastamme asukkaita välttämään tarpeetonta energian käyttöä sekä  tuemme yhteisöllisyyttä edistävää asukastoimintaa. Kunkin omalla toiminnalla on valtava merkitys kiinteistön energiatehokkuudelle sekä yhteiselle hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle. Klikkaa ja katso Vinkkejä energiansäästöön.

Valkeakosken Asunnot Oy / Pasi Orava, toimitusjohtaja