Asunnon hakeminen

Hakulomake on täytettävä kaikilta osin. Puutteellisesti täytettyjä lomakkeita ei käsitellä. Asuntohakemus ja opiskelija-asuntohakemus ovat voimassa 3 kk hakemuksen jättämispäivämäärästä.

Hakemuksiin

Applying for an apartment

The housing application form must be filled out in all respects. Incompletely filled forms will not be processed. Housing application and student housing application are valid for 3 months from the date of submitting the application.

To applications

Asunnon irtisanominen

Asunnon irtisanominen (PDF)
Giving notice (PDF)

Häiriökäyttäytymisestä ilmoittaminen

Ilmoitus häiriökäyttäytymisestä (PDF)