Asunnon hakeminen

Hakulomake on täytettävä kaikilta osin. Puutteellisesti täytettyjä lomakkeita ei käsitellä. Asuntohakemus ja opiskelija-asuntohakemus ovat voimassa 3 kk hakemuksen jättämispäivämäärästä.

Hakemuksiin

The housing application form must be filled out in all respects. Incompletely filled forms will not be processed. Housing application and student housing application are valid for 3 months from the date of submitting the application.

To applications

Asunnon irtisanominen

Asunnon irtisanominen (PDF)
Giving notice (PDF)

Häiriökäyttäytymisestä ilmoittaminen

Ilmoitus häiriökäyttäytymisestä (PDF)