Vuokrat ja käyttökorvaukset vuonna 2024

Valkeakosken Asunnot

Asukkaille on lähetetty ilmoitus ensi vuonna perittävästä vuokrasta ja käyttökorvauksista (autopaikka, saunavuoro).

Vuosi sitten jouduttiin ilmoittamaan normaalia suuremmista vuokrankorotuksista energiakustannusten poikkeuksellisen nousun takia.

Nyt energian hinnan ja kulutuksen oletetaan pysyvän ensi vuonna nykyisellä tasolla. Tästä johtuen vuoden 2024 vuokrankorotukset ovat maltilliset eli yleisesti vain 1-1,5 %, vaikka asumiseen liittyvät muut kustannukset nousevat enemmän. Autopaikkamaksua alennetaan sähkön hinnan tasaannuttua. 

Asumiskustannusten ja ympäristön kannalta on edelleen erittäin tärkeää välttää tarpeetonta veden ja energian kulutusta sekä noudattaa jätteiden lajittelusta annettuja ohjeita. Jätteitä ei tule laittaa vääriin keräysastioihin eikä jättää astioiden ulkopuolelle, sillä väärä lajittelu aiheuttaa korkeamman astian tyhjennyshinnan ja jokainen jäteastian ulkopuolelle jätetty jätepussi lisämaksun.